دستگاه جعبه چسبانی سری GK-B

این دستگاه چسب اتومات  قابلیت لب چسب دارد و تا 1و3 را با زاویه °180 و تا 2و4 را با زاویه °135و°180 می چسباند و در دو سایز دهنه زیر قابل عرضه میباشد:

  • 650mm
  • 780mm

دانلود فایل اطلاعات دستگاه:GK-B

فیلم در حال کار دستگاه: