دستگاه جعبه چسبانی سری GK-PCS

این دستگاه چسب اتومات قابلیت لب چسب و لاک باتم 4گوشه و 6گوشه جهت مقوا و کارتن را دارد و تا 1و3 را با زاویه °180 و تا 2و4 را با زاویه°135و°180  می چسباند  و در دو سایز دهنه زیر قابل عرضه میباشد:

  • 1200mm
  • 1450mm

دانلود فایل اطلاعات دستگاه:GK-PCS

فیلم در حال کار دستگاه: